Nông, Lâm, Thủy sảnCông Ty TNHH Điện Lạnh Triều An

6/3 Huỳnh Thị Hai