Thông tin sản phẩm

Lượt xem: 260 | Cập nhật: 15:27 03/12/2017

Cam Hương Sơn

Mã sản phẩm: Cam Sơn Mai
Nhà sản xuất: HTX Sơn Mai
Giá bán: 50.000 VNĐ
Điện thoại liên hệ: 01698905272

Thông tin sản phẩm

Cam ngọt, quả mọng, màu vàng. Được trồng tại xã Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cam Sơn Mai

Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh