Chính sách đổi trả hàng

Người mua và người bán tự liên lạc với nhau qua thông tin được người bán cung cấp khi rao tin để bàn thảo về việc đổi trả hàng. Hatinhtrade.com.vn yêu cầu người bán nêu rõ chính sách đổi trả hàng (hoặc không cho phép đổi trả hàng) khi đăng tin bán hàng.

Sàn Hatinhtrade.com.vn vận hành theo mô hình B2B2C, việc mua bán do thỏa thuận giữa người mua và người bán trên tinh thần tự nguyện, trung thực, chính xác. Để đảm bảo tính trung thực, khách quan mọi hàng hóa bán trên sàn đều phải thực hiện việc kiểm tra hiện trạng hàng hóa, đồng kiểm số lượng hàng hóa bởi người mua trước khi nhận hàng. Việc kiểm tra hàng hóa của người mua không được làm hỏng, suy suyển vỏ hộp, tem niêm phong của nhà sản xuất.

Chính sách đổi/ trả hàng do người bán quyết định và công bố thông tin trên sàn, người mua cần tìm hiểu trước khi mua. Trường hợp người mua nếu cần thêm thông tin có thể liên hệ với người bán để có quyết định chính xác trước khi mua hàng. Việc mua bán là quyết định độc lập, tự nguyện của bên mua và bên bán, bằng hành vi đặt hàng người mua đồng ý mua hàng với các thông tin mà người bán cung cấp trên sàn.

Loading...