Điều khoản sử dụng

1.1. Trung tâm CNTT & Truyền thông Hà Tĩnh là đơn vị toàn quyền sở hữu hợp pháp và cung cấp dịch vụ Sàn thương mại điện tử Hatinhtrade.com.vn. Hatinhtrade.com.vn hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, theo quy chế hoạt động và tuân thủ pháp luật.

1.2. Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng cho các thành viên (bao gồm Nhà Bán hàng và Khách hàng) có nhu cầu giao dịch, trao đổi, mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ cũng như các hoạt động kinh doanh, xúc tiến thương mại tham gia trên Hatinhtrade.com.vn.

1.3. Nhà Bán hàng và Khách hàng thực hiện giao kết hợp đồng trên sàn thương mại điện tử Hatinhtrade.com.vn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm không trái với qui định của pháp luật.

1.4. Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ qua Hatinhtrade.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

1.5. Sản phẩm tham gia giao dịch trên Hatinhtrade.com.vn được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.6. Nhà Bán hàng khi tham gia bán hàng trên Hatinhtrade.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của Hatinhtrade.com.vn và cam kết thực hiện đúng những quy định liên quan.

1.7. Quy chế này và các giao dịch mua bán trên Hatinhtrade.com.vn phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Loading...