BẢO HIỂM XE MÁY

BẢO HIỂM XE MÁY

66,000 ₫

Bảo hiểm xe máy theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC - Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Bảo hiểm bao gồm bảo hiểm tai nạ lái xe và người ngồi trên xe

Bảo hiểm BẢO LONG

Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm

Mức TNDS BB đối với người thứ ba

Về người: 100.000.000 đồng /người /vụ 

Về tài sản: 50.000.000 đồng /người /vụ 

Phí bảo hiểm: 66.000 đồng 

Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe 

Mức trách nhiệm bảo hiểm: 10.000.000 đồng /người /vụ

Phí bảo hiểm: 20.000 đồng

Thời hạn bảo hiểm

Một năm kể từ ngày hiệu lực

Phí bảo hiểm tạm tính

86.000 đồng

Phí bảo hiểm thanh toán

86.000 đồng


Chia sẻ:  

Bảo hiểm xe máy theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC - Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Bảo hiểm bao gồm bảo hiểm tai nạ lái xe và người ngồi trên xe 

Bảo hiểm BẢO LONG 

Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm 

Mức TNDS BB đối với người thứ ba 

Về người: 100.000.000 đồng /người /vụ  

Về tài sản: 50.000.000 đồng /người /vụ  

Phí bảo hiểm: 66.000 đồng  

Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe  

Mức trách nhiệm bảo hiểm: 10.000.000 đồng /người /vụ 

Phí bảo hiểm: 20.000 đồng 

Thời hạn bảo hiểm 

Một năm kể từ ngày hiệu lực 

Phí bảo hiểm tạm tính 

86.000 đồng 

Phí bảo hiểm thanh toán 

86.000 đồng

Tên gian hàng BẢO HIỂM Ô TÔ -XE MÁY
Gian hàngBẢO HIỂM Ô TÔ XE MÁY
Tỉnh / Thành phốTỉnh Hà Tĩnh
Đánh giá gian hàng

Sản phẩm bạn đã xem

Loading...