Truyền thông

Hiệu quả từ mô hình trồng rau, củ trên cát tại Hà Tĩnh

Mặc dù mới được đưa vào áp dụng trong một thời gian ngắn nhưng phương pháp trồng rau, củ trên cát đã nhanh chóng cho thấy những ưu điểm và hiệu quả vượt trội, góp phần mở ra hướng làm kinh tế mới cho người dân ven biển Hà Tĩnh .

Được thực hiện từ năm 2013, đến nay mô hình đã được áp dụng rộng rãi tại các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ và Vũ Quang.


 

Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về công nghệ sinh học, những dải đất cát bạc màu, hoang hóa đã trở nên hữu dụng.


Nguồn nước tưới cho rau luôn được đảm bảo bằng những hồ nước nhân tạo và hệ thống phun mưa tự động.