Truyền thông

Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Xác định vai trò và vị trí quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Tỉnh đã xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khá đồng bộ, từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, đến chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất... Tuy vậy, các chính sách hỗ trợ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, được ban hành thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh nhưng chưa được cập nhật thành hệ thống dẫn đến các doanh nghiệp khó theo dõi, tiếp cận để được hỗ trợ, dẫn đến việc triển khai thực hiện các chính sách chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp mặt, tọa đàm với doanh nghiệp, doanh nhân năm 2019 (Văn bản số 354/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh), để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất hưởng các chính sách hỗ trợ; UBND tỉnh đã rà soát, tổng hợp các cơ chế, chính sách thành “Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”


 Tải văn bản tại đây

Chia sẻ:   
Loading...