Truyền thông

Các dự án trọng điểm Hà Tĩnh mời gọi đầu tư

Thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh ưu tiên mời gọi đầu tư 29 dự án/nhóm dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ logistics và bất động sản...

Theo Baohatinh.vn

Chia sẻ:   
Loading...