Truyền thông

Đức Thọ có thêm 5 sản phẩm OCOP 3 sao

Theo kết quả chấm điểm vừa qua, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) công nhận 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2023.


Sản phẩm OCOP 3 sao Gà ủ muối Sông La.

5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao đợt 1 năm 2023, gồm: Gà ủ muối Sông La (Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại Sông La); Rượu Thiên Hà Thủy (thị trấn Đức Thọ); Giò Nhung Tuấn (thị trấn Đức Thọ); Giò bột Long Bình (xã An Dũng); Dầu lạc Mai Lợi (xã Quang Vĩnh).

Việc công nhận sản phẩm OCOP 3 sao được thực hiện dựa trên bộ tiêu chí theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.


Giò bột Long Bình cũng được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao trong dịp này.

Qua đây, những sản phẩm OCOP tại Đức Thọ có cơ hội khẳng định chất lượng, thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, nâng cao quy trình, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất nhằm đưa sản phẩm đạt chất lượng cao phục vụ thị trường.

Đến nay, huyện Đức Thọ đã có 27 sản phẩm OCOP đã được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao và 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Chia sẻ:   
Loading...