Truyền thông

Hơn 200 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Mục đích nhằm góp phần chống thất thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo công bằng giữa người nộp thuế với nhau và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng để tham gia chương trình hóa đơn may mắn.


Đối tượng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Qúa trình triển khai được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 đến hết ngày 15/3/2023, toàn tỉnh phải hoàn thành 100% các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngành vận tải hành khách, trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ thuốc tân dược; Giai đoạn 2 đến hết ngày 15/4/2023, phải hoàn thành 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc 4 nhóm ngành nghề còn lại phải triển khai; Giai đoạn 3 đến hết ngày 29/4/2023 triển khai hết các đối tượng còn lại, kể cả nhóm kinh doanh vàng bạc. Với nhiều giải pháp quyết liệt, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tuyên truyền, hỗ trợ hơn 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

BQT Sàn

Chia sẻ:   
Loading...