Truyền thông

Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp

25 nhà đầu tư là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án vào Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 219.000 tỷ đồng.


QUY HOẠCH TỈNH HÀ TĨNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Theo Baohatinh.vn

Link gốc: https://baohatinh.vn/dau-tu/ha-tinh-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-voi-25-doanh-nghiep/248902.htm

Chia sẻ:   
Loading...