Truyền thông

70 sản phẩm đủ điều kiện tham gia phân hạng OCOP Hà Tĩnh đợt 2

Theo kết quả bỏ phiếu của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh, có 70 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng đợt 2 năm 2020.


Trong 5 ngày (12-16/12/2020), Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 2. 

Theo danh sách hội đồng cấp huyện đề xuất, đợt 2 năm 2020, toàn tỉnh có 82 sản phẩm nằm trong diện tham gia đánh giá, chấm điểm. 

Tuy nhiên, qua kết quả bỏ phiếu của hội đồng cấp tỉnh, chỉ có 70 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng trong đợt 2.

Các sản phẩm tham gia chương trình OCOP gồm 6 ngành hàng: Thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm - nội thất – trang trí và dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng. 

Các địa phương có sản phẩm đưa vào đánh giá, phân hạng đợt này gồm: Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TX Kỳ Anh. 

Tại buổi đánh giá, các chủ thể đã trình bày, giới thiệu sản phẩm; hội đồng đánh giá thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí của bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

Đại diện HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (xã Kỳ Ninh, TX KỳAnh) trình bày, giới thiệu sản phẩm trước hội đồng. 

Hội đồng đánh giá bằng bộ phần mềm chấm điểm theo thang điểm quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng chỉ đánh giá đối với các sản phẩm có giá trị sản lượng tạo ra trong năm đánh giá tối thiểu đạt 500 triệu đồng, doanh thu dự kiến sau 3 năm đạt tối thiểu 1 tỷ đồng. 

Hội đồng đánh giá theo thứ tự các nhóm tiêu chí: Chất lượng sản phẩm; sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; khả năng tiếp thị.

Trước đó, ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã ký quyết định số 3264/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Hội đồng cấp tỉnh gồm 12 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn làm Chủ tịch. 

Hội đồng tổ chức đánh giá, chấm điểm, phân hạng sản phẩm; tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, công nhận sản phẩm đạt từ 3 sao đến 4 sao; đề nghị Trung ương đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt 5 sao, theo quy định.

Theo Bá Tân/Báo Hà Tĩnh

Chia sẻ:   
Loading...