Truyền thông

Doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất 2%

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại cấp I trên địa bàn đẩy mạnh cho vay gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (tổng gói hỗ trợ khoảng 40.000 tỷ đồng), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư số 30/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.


Chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ được kỳ vọng là “phao cứu sinh” của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo cấp trên, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại cấp I trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền chính sách đến người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để nắm và sớm tiếp cận chính sách. Đồng thời, rà soát các khoản vay được giải ngân trong năm 2022 mà khách hàng có đơn đề nghị được hỗ trợ lãi suất. Cùng đó là công bố đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh liên quan đến chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước.

Chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ dù được kỳ vọng là “phao cứu sinh” của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19 song số khách hàng trên địa bàn tiếp cận được chính sách đang còn rất ít.

Theo NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ các khách hàng để xem xét hỗ trợ thì các ngân hàng thương mại vẫn gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng được hỗ trợ lãi suất; một số các đối tượng khách hàng thuộc diện được hỗ trợ lãi suất hoặc đã được hỗ trợ lãi suất theo chính sách khác, hoặc không muốn không tiếp cận chính sách do tâm lý e ngại, sợ bị thanh, kiểm tra…


Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh là 1 trong 2 ngân hàng trên địa bàn đã phát sinh dư nợ gói hỗ trợ lãi suất 2% của Chính phủ.

Tính đến ngày 15/9/2022, có 2 ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát sinh dư nợ đối với gói vay ưu đãi này.

Cụ thể là Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân cho 2 doanh nghiệp với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 780 triệu đồng.

Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.

Nghị định này quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng là doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thuộc một trong các đối tượng sau:

(1) có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành: hàng không; vận tải kho bãi; du lịch; dịch vụ lưu trú ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; xuất bản phần mềm; lập trình máy tính và hoạt động liên quan; hoạt động dịch vụ thông tin, trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên.

(2) có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định.

Theo Baohatinh.vn

Link gốc: https://baohatinh.vn/dau-tu/doanh-nghiep-o-ha-tinh-tiep-can-chinh-sach-ho-tro-lai-suat-2/237835.htm

Chia sẻ:   
Loading...