Truyền thông

Hơn 85% doanh nghiệp chế biến - chế tạo dự báo kinh doanh tốt và ổn định

Hơn 85% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến – chế tạo trên địa bàn Hà Tĩnh nhận định tình hình sản xuất, kinh doanh trong quý III/2024 sẽ tốt hơn và giữ ổn định so với quý II.


35,42% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý III/2024 tốt hơn và 50% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định so với quý II/2024.

Theo kết quả khảo sát điều tra của Cục Thống kê Hà Tĩnh, nhìn chung, đa số các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến - chế tạo trên địa bàn dự báo trong quý III/2024 và 6 tháng cuối năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh, khối lượng sản xuất, số lượng đơn đặt hàng có xu hướng tăng lên và ổn định.

Cụ thể, có 35,42% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý III/2024 tốt hơn và 50% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định so với quý II/2024.

39,58% doanh nghiệp cho rằng khối lượng sản xuất trong quý III sẽ tăng so với quý II và 47,92% doanh nghiệp nhận định sẽ giữ ổn định. Về số lượng đơn đặt hàng mới trong quý III, có 37,5% doanh nghiệp nhận định tăng lên và 47,92% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên như quý II/2024.


52,08% doanh nghiệp ngành chế biến - chế tạo nhận định khối lượng sản xuất có xu hướng tăng lên trong 6 tháng cuối năm.

Còn dự báo trong 6 tháng cuối năm 2024, có đến 52,08% doanh nghiệp ngành chế biến - chế tạo nhận định khối lượng sản xuất có xu hướng tăng lên và gần 40% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên. Trong khi đó, số doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên cũng đạt 50%.

Kết quả điều tra cũng cho thấy phần lớn doanh nghiệp dự báo số lượng lao động 6 tháng cuối năm vẫn tiếp tục giữ nguyên nhằm ổn định sản xuất của doanh nghiệp (67% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên lao động).

Công nghiệp chế biến – chế tạo là ngành đóng góp chủ yếu vào phát triển công nghiệp và nền kinh tế nói chung. Kết quả điều tra cho thấy tình hình sản xuất ngành công nghiệp chủ lực này đang có những chuyển biến tích cực và thuận lợi hơn trước, kì vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Theo Baohatinh.vn

Link gốc: https://baohatinh.vn/hon-85-doanh-nghiep-che-bien-che-tao-du-bao-kinh-doanh-tot-va-on-dinh-post269655.html

Chia sẻ:   
Loading...