Truyền thông

Khơi dậy tiềm năng, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững

Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 nhằm phát triển sản phẩm OCOP, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển bền vững.

Sáng 9/9, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh chụp màn hình.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo kế hoạch triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025.


Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn, thúc đẩy kinh tế phát triển nông thôn, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Đến ngày 31/8, cả nước có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 1 % sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2 % sản phẩm 5 sao.

Có hơn 4.351 chủ thể OCOP, trong đó 38,3% là HTX, 26,1% là doanh nghiệp, 33,3% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: tổ chức triển khai chu trình OCOP linh hoạt, phù hợp theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, chú trọng các kỹ năng về tổ chức sản xuất, quản trị, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, kỹ năng về thiết kế mẫu mã sản phẩm, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc; chú trọng nâng cao chất lượng quản lý sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP.


Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng NTM.

Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.


Đại diện các sở, ban, ngành, chủ cơ sở OCOP dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Để triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn, cần tập trung vào các nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai chương trình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch, kiến thức thị trường, kỹ năng về hoạt động du lịch; xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tour, tuyến du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường; tổ chức các sự kiện giới thiệu và kết nối cung - cầu du lịch nông thôn.


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích tình hình phát triển sản phẩm OCOP và kinh tế nông thôn tại các địa phương hiện nay.

Khẳng định tầm quan trọng của nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và phát triển kinh tế nông thôn, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nâng tầm sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, xây dựng miền quê đậm đà bản sắc, khơi dậy tiềm năng du lịch nông thôn.

Tại Hà Tĩnh, sau 4 năm thực hiện, toàn tỉnh có 249 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Hầu hết, các sản phẩm đều tăng về doanh số bán hàng, bình quân tăng hơn 40%. Nhiều sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, như: bánh đa vừng Nguyên Lâm, sứa Mai Dung, bánh đa nem Nam Chi, bánh ram Anh Thu.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình OCOP và du lịch nông thôn trong xây dựng NTM, nâng cao đời sống cho người dân. Theo đó, mục tiêu OCOP là đa dạng hóa sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động, gắn kết cộng đồng nông thôn hơn.


Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kết luận hội nghị. Ảnh chụp màn hình.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định phát triển du lịch nông thôn không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn là trách nhiệm, niềm tự hào quê hương, xứ sở. Du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn mang lại cho du khách những trải nghiệm về cuộc sống địa phương. Các cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, thu được các lợi ích KT-XH và chịu trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, văn hóa địa phương.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn còn nhiều dư địa phát triển. Các địa phương cần thay đổi tư duy, đầu tư hơn trong xây dựng sản phẩm đặc trưng để tạo ra sự khác biệt nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, kiến tạo thiết chế xã hội nông thôn; phát triển không gian kinh tế nông nghiệp nông thôn; phát triển thị trường cho sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch nông nghiệp nông thôn...

Dịp này, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT công nhận 20 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP quốc gia năm 2020.

Theo Baohatinh.vn

Link gốc: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/khoi-day-tiem-nang-phat-trien-kinh-te-nong-thon-theo-huong-ben-vung/237298.htm

Chia sẻ:   
Loading...