Truyền thông

Nguồn vốn huy động của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tăng trưởng khá

Ước đến cuối tháng 3/2024, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh đạt khoảng 104.630 tỷ đồng, tăng 4,08% so với cuối năm 2023.

Quý I/2024, công tác huy động vốn trên địa bàn tiếp tục được các tổ chức tín dụng đẩy mạnh. Mặc dù lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng có chiều hướng giảm song nhờ chủ động triển khai các chính sách, nhất là các chương trình tiết kiệm dự thưởng nên tổng nguồn vốn vẫn tăng trưởng khá.


Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng tại Hà Tĩnh tăng trưởng khá.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, ước đến ngày 31/3/2024, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt khoảng 104.630 tỷ đồng, tăng 4,08% so với thời điểm cuối năm 2023.

Dự báo bắt đầu từ quý II/2024, nền kinh tế Hà Tĩnh sẽ có những sự khởi sắc. Bởi vậy, nguồn vốn huy động tăng trưởng là điều kiện thuận lợi để các “nhà băng” đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân triển khai các phương án sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch vụ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.


Nguồn vốn huy động tăng trưởng là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân triển khai các phương án sản xuất kinh doanh.

Lãi suất huy động tiền gửi bằng VND tại Hà Tĩnh: từ 0,1-0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; từ 1,7-4,1% đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; từ 2,9-4,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; từ 4,2- 6,3%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất huy động USD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và dân cư.

Theo BHT 

Link gốc:https://baohatinh.vn/nguon-von-huy-dong-cua-nganh-ngan-hang-ha-tinh-tang-truong-kha-post263718.html

Chia sẻ:   
Loading...