Truyền thông

Thêm 2 sản phẩm OCOP của Nghi Xuân được xếp hạng 3 sao

2 sản phẩm bánh chưng xanh Hoàng Gia và giò Trung Mơ của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa được đánh giá, xếp hạng đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Nghi Xuân vừa kiểm tra, soát xét các cơ sở sản xuất - kinh doanh và tiến hành đánh giá, phân hạng 4 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2023.

Trong đó, sản phẩm đánh giá xếp hạng lần đầu gồm 2 sản phẩm: bánh chưng xanh Hoàng Gia (xã Xuân Phổ) và giò Trung Mơ (xã Xuân Thành) xếp hạng 3 sao; 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao đánh giá phân hạng lại là kẹo cu đơ Quỳnh Hội (xã Xuân Hồng) và nước mắm Lạch Kèn (xã Cương Gián).


Sản phẩm giò Trung Mơ xã Xuân Phổ...


...và sản phẩm bánh chưng xanh Hoàng Gia xã Xuân Thành đạt OCOP 3 sao

Dựa trên bộ tiêu chí theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Nghi Xuân đã tiến hành chấm điểm, phân loại sản phẩm bánh chưng xanh Hoàng Gia và giò Trung Mơ đạt trên 50 điểm; các sản phẩm kẹo cu đơ Quỳnh Hội và nước mắm Lạch Kèn cũng đủ điều kiện công nhận lại đạt chuẩn OCOP xếp hạng 3 sao.

Tính đến thời điểm này, huyện Nghi Xuân có 21 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 20 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

 Theo BHT 

Linkgốc:https://baohatinh.vn/nong-nghiep/them-2-san-pham-ocop-cua-nghi-xuan-duoc-xep-hang-3-sao/257482.htm

Chia sẻ:   
Loading...